۳ دلیل محبوبیت بیشتر چمن مصنوعی نسبت به نوع طبیعی

۳ دلیل محبوبیت بیشتر چمن مصنوعی نسبت به نوع طبیعی

۳ دلیل محبوبیت بیشتر چمن مصنوعی نسبت به نوع طبیعی

۳ دلیل محبوبیت بیشتر چمن مصنوعی نسبت به نوع طبیعی 700 466 seo site

چمن های طبیعی با اینکه مزایای زیادی دارند اما معایبی را نیز دارند.

در بعضی از بازی های فوتبال حرفه ای، چمن به دلیل شرایط آب و هوایی، کارهای تعمیرات و نگهداری و همچنین بازی بر روی آن دارای حفره های زیادی می شود که احتمال افتادن و آسیب  دیدگی بازیکنان را افزایش می دهد.

به همین دلیل استفاده از چمن مصنوعی ورزشی بیشتر و بیشتر مورد استقبال قرار گرفت و زمین های ورزشی بیشتری شروع به استفاده از چمنهای مصنوعی کردند.

۱. وضعیت آب و هوا

چمنهای مصنوعی تحت تاثیر جو و شرایط آب و هوای قرار نمی گیرند.

چمن مصنوعی متاثر از موقعیت جغرافیایی و مکانی نیستند؛ چه در نواحی گرم، خشک یا سرد می توان از چمنه ای مصنوعی بطور عادی استفاده کرد.

در مناطق با شرایط طبیعی ضعیف، چمن طبیعی به مقدار زیادی خشک می شود، به همین دلیلبرخی از باشگاه های حرفه ای در مناطق سردسیر اروپای شرقی از چمن مصنوعی به عنوان زمین خانگی خود استفاده می کنند.

۲. هزینه نگهداری

نگهداری از چمن مصنوعی بسیاز کمتر از چمن های طبیعی است.

چمن های طبیعی به پول زیادی از همان مراحل اولیه نیاز دارند، کاشت، آبیاری، نگهداری، هرس کردن همه این ها هزینه های زیادی را شامل می شود.

هزینه تعمیرات و نگهداری بعضی از زمین های فوتبال حرفه ای سالانه بالغ بر ۱۰ میلیون دلار است.

چمن مصنوعی ورزشی به میزان زیادی در هزینه ها در سه مرحله باعث صرفه جویی می شود. تنها به نصب بسیار ساده تر کاشت چمن مصنوعی، اجرای سیستم زه کشی و مرحله نهایی که شامل پرکننده های چمن می شود و از آن به بعد تنها نیاز به مراقبت های بسیار ساده ای دارد که هم در وقت و هم در هزینه به میزان زیادی صرفه جویی خواهد شد.

۳.ثبات و استقامت

در طول یک بازی چمن های طبیعی باید در برابر لگدشدن و فشار مداومی که از طرف بازیکنان بر روی آن ایجاد می کند مقاومت داشته باشد.

به عنوام مثال، در طول یک بازی ۹۰ دقیقه ای، ۲۲ بازیکن بر روی آن چمن شروع به دویدن می کنند که باعث صدمه دیدن در قسمت های مختلف زمین چمن می شود.

اگر شرایط هوایی بد باشد و یک روز بارانی باشد، چمن های خیس باعث سر خوردن، افتادن و آسیب دیدگی بازیکنان خواهد شد.

اما این شرایط برای چمن های مصنوعی پیش نمی آید.

الیاف چمنهای مصنوعی ورزشی ۱۰۰ درصد از پروپیلن ساخته شده اند که مقاومت بسیار خوبی دارند، به میزان زیادی باعث افزایش اصطحکاک بین بازیکنان و زمین می شوند و احتمال افتادن و آسیب دیدگی را به میزان زیادی کاهش می دهد.

    مشاوره رایگان